ochranná známka

nahrajte soubor s vyobrazením značky

Max file size 10MB.
nahrávám...
fileuploaded.jpg
Nahrávání souboru selhalo. Maximální velikost souboru je 10 MB.

výrobky a služby

Popište výrobky a služby, pro které si přejete ochrannou známku přihlásit. V průběhu registrace se s Vámi spojíme a seznam výrobků a služeb k podání vytvoříme.

přihlašovatel

Údaje o přihlašovateli budou uvedeny v přihlášce.

Evropská dotace pro malé a střední podniky

Malé a střední podniky mohou žádat o dotaci ve výši 75 %  (národní přihlášky a přihlášky EU) na úhradu poplatků za přihlášku, nebo 50% v případě Mezinárodní přihlášky z výše poplatků za základní přihlášku ochranné známky. Podmínkou pro získání dotace je, aby byl žadatel malým nebo středním podnikem, případně mikropodnikem.

Pokud máte o dotaci zájem, zaškrtněte níže "Mám zájem o přidělení dotace". Žádost o dotaci předchází podání přihlášky ochranné známky, o jejím přidělení rozhodne Úřad EUIPO do 14 dní od podání. K žádosti o dotaci je třeba dodat:

  1. výpis z rejstříku (obchodního nebo živnostenského), případně osvědčení o registraci DIČ (registrace u správce daně), není podmínkou být plátcem DPH.
  2. výpis z bankovního účtu vašeho podniku (vzor) s těmito údaji: název podniku v položce vlastník účtu, celé číslo IBAN s kódem státu (příklady) a kód BIC/SWIFT.
  3. k podání žádost o dotaci  je třeba  zplnomocnění, zde naleznete (vzor), který je třeba, aby za žadatele podepsala oprávněná osoba.
Evropská unie

kde chcete známku ochránit?

Cena za podání přihlášky ochranné známky včetně ověření případné existence dříve podaných přihlášek pro daný region (rešerše na shodnost) v jedné třídě:

Výše uvedené kalkulace jsou platné pro jednu třídu výrobků a služeb, v případě více tříd, budou tyto doúčtovány.

Před podáním přihlášky můžeme na přání provést ověření existence podobných, dříve podaných přihlášek ochranných známek (rešerši na podobnost), cena za tuto rešerši se odvíjí od její náročnosti (teritoriu, počtu výrobků a služeb…)

kontrola a odeslání přihlášky

značka

Forma ochranné známky
znění značky
Soubor
popis produktů a služeb

přihlašovatel

Přihlašovatel
jméno
adresa
IČ/Dič
Telefon
e-mail
rešerše podobnosti

oblast

Oblast přihlášky
Evropská unie
oblast-target
uplatnění dotace EU
NE
Ostatní země
Děkujeme! Vaše registrace byla přijata.
Další informace a dokumenty obdržíte emailem.
zpět na úvodní stránku
Jejda! Něco se nepovedlo a formulář nebyl odeslán.