přihláška ochranné známky

nahrajte soubor s vyobrazením značky

Max file size 10MB.
nahrávám...
fileuploaded.jpg
Nahrávání souboru selhalo. Maximální velikost souboru je 10 MB.

výrobky a služby

Popište výrobky a služby, pro které si přejete ochrannou známku přihlásit. V průběhu registrace se s Vámi spojíme a seznam výrobků a služeb k podání vytvoříme.

kde chcete známku ochránit?

Cena za podání přihlášky ochranné známky včetně ověření případné existence dříve podaných přihlášek pro daný region (rešerše na shodnost) v jedné třídě:

Česká republika
Přihláška ochranné známky v České republice v rozsahu až 3 tříd.
Česká republika
10290
?
bez DPH
po uplatnění EU dotace
?
6540
11611
bez DPH
Evropská Unie
Ochrana Vaší značky ve všech státech EU včetně České republiky.
Evropská Unie
32900
?
bez DPH
po uplatnění EU dotace
?
19900
35043
bez DPH
Ostatní země
Nabízíme možnost podání přihlášky i do dalších států. Uveďte stát, o který máte zájem, a naši pracovníci Vás budou kontaktovat s cenovou nabídkou. Pokud nemáte současně zájem o českou nebo evropskou přihlášku, napište nám jednoduše na info@trademarker.cz anebo zavolejte na +420734339585.
Ostatní země
0
?
bez DPH
po uplatnění EU dotace
?
0
0
bez DPH

Výše uvedená kalkulace nákladů na českou národní přihlášku je platná od jedné do tří tříd výrobků a služeb, v případě více tříd, budou tyto doúčtovány.
Uvedená kalkulace nákladů na přihlášku EU je platná pro jednu třídu výrobků a služeb, v případě více tříd, budou tyto doúčtovány.

Evropská dotace pro malé a střední podniky

Malé a střední podniky mohou žádat o dotaci ve výši 75 %  (národní přihlášky a přihlášky EU) na úhradu poplatků za přihlášku, nebo 50% v případě Mezinárodní přihlášky z výše poplatků za základní přihlášku ochranné známky. Podmínkou pro získání dotace je, aby byl žadatel malým nebo středním podnikem, případně mikropodnikem.

Pokud máte o dotaci zájem, zaškrtněte níže "Mám zájem o přidělení dotace". Žádost o dotaci předchází podání přihlášky ochranné známky, o jejím přidělení rozhodne Úřad EUIPO do 14 dní od podání. K žádosti o dotaci je třeba dodat:

  1. výpis z rejstříku (obchodního nebo živnostenského), případně osvědčení o registraci DIČ (registrace u správce daně), není podmínkou být plátcem DPH.
  2. výpis z bankovního účtu vašeho podniku (vzor) s těmito údaji: název podniku v položce vlastník účtu, celé číslo IBAN s kódem státu (příklady) a kód BIC/SWIFT.
  3. k podání žádost o dotaci  je třeba  zplnomocnění, zde naleznete (vzor), který je třeba, aby za žadatele podepsala oprávněná osoba.
Evropská unie

přihlašovatel

Údaje o přihlašovateli budou uvedeny v přihlášce.

Adresa

faktura

Faktura bude vystavena na níže uvedení údaje.

Adresa

kontrola a odeslání přihlášky

značka

Forma ochranné známky
znění značky
Soubor
popis produktů a služeb

region

Oblast přihlášky
uplatnění dotace EU
NE
Ostatní země

přihlašovatel

Typ subjektu
Obchodní název
jméno a příjmení
adresa
IČ/Dič
Telefon
e-mail

fakturační údaje

Typ subjektu
jméno / název společnosti
adresa
IČ/Dič

cena

Cena bez DPH
Cena s DPH
Gopay Gopay Gopay
Děkujeme! Vaše registrace byla přijata.
Další informace a dokumenty obdržíte emailem.
zpět na úvodní stránku
warning
Něco se nepovedlo a formulář nebyl odeslán.
Zkontrolujte vyplněné údaje a zkuste odeslat formulář znovu,  
Pokud potíže přetrvají, kontaktujte nás prosím na info@trademarker.cz